102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org
Lời Giới Thiệu Của Cha Đặc Trách Về Sứ Mệnh Dòng Ngôi Lời

Kính chào quý vị ân nhân của Dòng Ngôi Lời, những người đã trợ giúp nhà dòng trong sứ mệnh truyền giáo rao giảng Lời Chúa và phục vụ người nghèo khó, cần được nâng đỡ trên thế giới.
Đại Chủng Viện Ngôi Lời là một chủng viện đại học Công Giáo theo truyền thống của Dòng Ngôi Lời chuyên giáo dục và đào tạo các học viên nam nữ trở thành những linh mục, tu huynh, nữ tu, và giáo dân phục vụ cho sứ mệnh thừa sai rao giảng Tin Mừng. Vì mục đích này, sự giáo dục tại Chủng Viện Ngôi Lời chú trọng đến sự kết hợp giữa tu đức, khoa học nhân văn, ngôn ngữ, và việc chuẩn bị cho sứ mệnh thừa sai rao giảng trong một môi trường tôn trọng sự phong phú nơi các nên văn hóa của nhân loại. Sự kết hợp về tâm linh, học thuật, kinh nghiệm chuẩn bị nhằm phục vụ cho các nhu cầu học hỏi của các học viên, khích lệ sự phát triển bản thân thành những con người có trách nhiệm toàn diện, đồng thời nuôi dưỡng một tinh thần dấn thân suốt đời phục vụ Chúa và tha nhân.

Thông tin liên hệ: Lm. Dominico Phạm Duy Linh, SVD
+ Văn Phòng Phát Triển ĐCV Ngôi Lời: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)
+ Văn Phòng Ơn Gọi: 1-800-553-3321 (English)

Người tìm kiếm đức tin

Về mặt sứ vụ, Đối thoại Ngôn sứ được thể hiện bằng cách đến với những người tìm kiếm đức tin và những ai chưa có cộng đoàn đức tin

Read more
Người bên lề xã hội

Về mặt sứ vụ, Đối thoại Ngôn sứ được thể hiện bằng cách đến với những người nghèo và những người bên lề xã hội

Read more
Người khác văn hóa

Hội dòng thực hiện điều này bằng cách chào đón, hiểu biết và chấp nhận sự đa dạng văn hóa phong phú của các thành viên trong dòng.

Read more
Người khác tôn giáo

Đặc sủng Đối thoại Ngôn sứ (Prophetic Dialogue), nhằm tác động một cách tôn trọng người khác văn hóa và khác truyền thống tôn giáo và những hệ tư tưởng thế tục.

Read more
Dòng Ngôi Lời Trên Thế Giới

Đem tình yêu, lời giảng dạy, và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô đến với mọi người

ÂU CHÂU

ÚC CHÂU

VIỆT NAM

MỸ CHÂU

Á CHÂU

PHI CHÂU

Văn Phòng Ơn Gọi

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9: 32-38)

Image
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CỘNG TÁC VỚI DÒNG NGÔI LỜI?

“Cuộc sống của Đức Kitô là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Đức Kitô là sứ vụ của chúng ta.”

Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)