102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago, Hoa-Kỳ (USC)

Hits: 103

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago, Hoa-Kỳ (USC)

Tỉnh dòng Chicago (USC) được thành lập năm 1897.  Hai mươi năm sau khi lập dòng, Cha Thánh Janssen sai tu huynh Wendelin Meyer, SVD đến Hoa Kỳ để phục vụ. Tu huynh đã đến Hoboken, NJ năm 1895. Trong vòng một năm, nhiều vị thừa sai Ngôi Lời được sai đến Mỹ, và cuối cùng họ chọn một địa điểm cách Chicago 35 dặm để xây dựng nhà dòng, nơi hiện nay gọi là Techny trong tiểu bang Illinois.

Năm 1909, được khích lệ bởi nỗ lực tuyển sinh thành công, nhà dòng mở Chủng Viện Thừa Sai Đức Maria (St. Mary’s Mission Seminary) tại Techny là chủng viện đầu tiên tại Hoa Kỳ chủ yếu dành cho việc huấn luyện các nhà thừa sai cho các công cuộc truyền giáo ở ngoại quốc.

 Tỉnh dòng Chicago là tỉnh dòng Ngôi Lời đầu tiên tại Hoa Kỳ với lịch sử trên 100 năm. Đây cũng là tỉnh dòng lớn nhất trong ba tỉnh dòng tai Hoa Kỳ xét về nhân số và lãnh thổ phục vụ. Các linh mục và tu huynh Ngôi Lời hiên diện tại các tiểu bang Illinois, Wisconsin, Nebraska, Iowa, Missouri, Kentucky, Pennsylvania, Indiana, Tennessee, West Virginia, NewJersey, Massachusetts, vùng Washington D.C. Hơn nữa, họ còn phục vụ tại các vùng phụ cận Montreal và Toronto của Canada và các đảo quốc vùng biển Caribbean. 

 Tính dòng Chicago hiện nay còn là nơi phụ trách đào tạo và huấn luyện các linh mục và tu huynh Ngôi Lời ở Hoa Kỳ với Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại Epworth, Iowa. Các chủng sinh theo học cấp cử nhân Triết Học, Thần Học, Giao Thoa Văn Hóa và các môn khoa học nhân văn khác. Tại Techny, Illinois, có Tập Viện Ngôi Lời, nơi các ứng viên học hiến pháp, lịch sử và linh đạo của dòng để chuẩn bị khấn lần đầu. Sau đó, các thày dòng Ngôi Lời sẽ lên nhà Thần Học Viện ở khu vực Nam Chicago để tiếp tục theo chương trình Thần Học tại Học viện liên dòng Catholic Theological Union (CTU) và các học viện khác trong Chicago.

Rate this article 0 Vote
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)