102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Miền Nam, Hoa-Kỳ (USS)

Hits: 82

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Miền Nam, Hoa-Kỳ (USS)

Từ năm 1905, các vị thừa sai Dòng Ngôi Lời đã bắt đầu làm việc tại giáo xứ Mỹ gốc Phi Chấu ở tiểu bang Mississippi. Với tầm nhìn xa trông rộng này, nhà dòng đã mở một chủng viện đầu tiên đặc biệt để đào tạo người Mỹ gốc Phi Châu cho các ơn gọi tu huynh và  linh mục giữa nhiều sự chống đối vì sự kỳ thị chủng tộc của xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Ước mơ và nỗ lực của các vị thừa sai Ngôi Lời là sẽ thay đổi xã hội và cả Giáo hội Công giáo Mỹ theo chiều hướng phục vụ công bình và bác ái giữa các sắc dân.

 Chủng viện Thánh Augustine đã được thành lập tại thành phố Greenville, tiểu bang Mississippi năm 1920, và Cha Matthew Christman, SVD là bề trên tiên khởi của chủng viện. Năm 1923, Cha Christman đã dời chủng viện đến Bay St. Louis, Mississippi. Năm 1926, ngài viết:: "Tất cả mọi người phải hiểu rõ thật là một sự bất công nghiêm trọng khi loại trừ cả một chủng tộc khỏi chức vụ linh mục, chủ yếu bởi vì thành kiến sẽ cản trở họ trong các hoạt động tôn giáo, hoặc một sự hợp tác thân mật với các linh mục da trắng có thể gặp trở ngại lớn."

 Ngày 23/4/1934, bốn linh mục da đen đầu tiên tại Hoa Kỳ được thụ phong chức linh mục tại chủng viện này trước sự chứng kiến của trên 2000 người. 

Tại Hoa Kỳ, các nhà thừa sai Dòng Ngôi Lời phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau. Tại Tỉnh dòng Miền Nam, họ coi sóc các giáo xứ người Mỹ gốc Phi Châu và các giáo xứ nói tiếng Tây Ban Nha trong các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Arkansas, Texas, và Florida.

Rate this article 0 Vote
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)