102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Miền Tây, Hoa-Kỳ (USS)

Hits: 109

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Miền Tây, Hoa-Kỳ (USS)

Tỉnh dòng Miền Tây là tỉnh dòng non trẻ nhất trong ba tỉnh dòng Ngôi Lời tại Hoa-Kỳ, được thành lập năm 1964. 

Mục vụ của nhà dòng lúc đó chủ yếu là công việc trong tiểu chủng viện của dòng ở Riverside, CA, giảng day trong một trường trung học ở Los Angeles và phục vụ người Công Giáo gốc Nhật và Phi Châu tại vùng Vịnh San Francisco. Trải qua năm tháng, sự hiện diện của các linh mục và tu huynh Ngôi Lời tăng lên trong sự phục vụ nơi các giáo xứ và các mục vụ khác tại các Giáo phận Los Angeles, Orange County, San Bernadino, San Diego, Oakland và San Francisco. Trụ sở của tỉnh dòng tại Riverside, CA trước đây là tiểu chủng viện của dòng. Nơi đây hiện nay còn là một trung tâm tĩnh tâm phục vụ các đoàn thể quanh vùng.

Do dân chúng tại California rất đa dạng về chủng tộc và sắc dân, sự đa dạng về nguồn gốc có tính chất quốc tế của các linh mục và tu huynh Ngôi Lời trở nên một lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu mục vụ trong môi trường đa văn hóa và ngôn ngữ. Bên cạnh các thành viên sanh ra và lớn lên tại Mỹ, còn có các cha dòng Ngôi Lời đến từ Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mễ Tây Cơ, Panama, Á Căn Đình, Ghana, Kenya, Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan, Hòa Lan, Hungary, Ba Lan, và Slovakia. Những kinh nghiệm phục vụ trong môi trường quốc tế trước đây đã giúp họ trong việc học ngôn ngữ mới và hội nhập văn hóa và phong tục mới.

 

Rate this article 0 Vote
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)