102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org

Dòng Ngôi Lời Thế Giới

Hits: 71

Đem tình yêu, lời giảng dạy, và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô đến với mọi người


Khi thành lập Dòng Ngôi Lời năm 1875, Thánh Arnold Janssen mơ ước rằng tất cả mọi người trong mọi dân tộc nhận biết Chúa Giêsu. Bắt nguồn từ ước mơ của cha thánh sáng lập, sứ mệnh của anh em Dòng Ngôi Lời là thực hiện mệnh lệnh Chúa Kitô đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân muôn nước bằng việc mục vụ, cử hành các bí tích, giảng dạy, và làm việc giữa nhừng người cần sự giúp đỡ.

Anh em Ngôi Lời đem Lời Chúa những vùng xa xôi hẻo lánh và chịu thiệt thòi nhất, ưu tiên cho những nơi Tin Mừng chưa được rao giảng và những nơi Giáo Hội địa phương còn phải vất vả để tồn tại và phát triển. Các hoạt động của linh mục và tu huynh Ngôi Lời rất đa dạng: xây dựng và trông coi giáo xứ, giảng dạy và cử hành bí tích tại những địa điểm truyền giáo, săn sóc bệnh nhân và phục vụ người nghèo khó, xây dựng và điều hành trường học, cô nhi viện, nhà thương, và bệnh xá cho người hấp hối.  Anh em Ngôi Lời mở các trung tâm dạy cách đề phòng bệnh tật, nhất là bệnh AIDS, tại những nơi người lớn và trẻ em đang sống chung với bệnh AIDS và các bệnh dịch khác, cũng như dạy những phương cách sống tự túc qua những chương trình và quản lý đất đai, canh tác nông nghiệp, và phát triển chăn nuôi. Và quan trọng hơn hết, qua việc chia sẻ Lời Chúa và cử hành các bí tích, tu sĩ Ngôi Lời nâng đỡ, ủi an người thiếu thốn và xoa dịu người đang đau khổ.

Với ý muốn thực hiện điều mong ước của đấng sáng lập dòng, Cha Thánh Arnold Janssen, anh em Ngôi Lời đang đem tình yêu, lời giảng dạy, và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô đến với tất cả mọi người.

Rate this article 0 Vote
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)