102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org
Cha Thánh Arnold Janssen
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẤNG SÁNG LẬP
Đôi nét về gia đình

Ngày 5/11/1837 tại Goch, một thị trấn nhỏ ở miền hạ lưu sông Rhine nước Đức gần biên giới Hà Lan, thánh Arnold Janssen đã chào đời trong một gia đình có 11 người con.

Thời niên thiếu

 – Lên 10 tuổi ngài mới bắt đầu đi học.

 – 1849, khi được 12 tuổi, ngài đã đậu tiểu chủng viện Gaesdonck.

 – 7/1855, khi chưa được 18 tuổi, ngài đã tốt nghiệp ở trường Muenster. 

Thời sinh viên

– 1857, với ước muốn trở thành một linh mục và là một giáo viên trung học, ngài quyết định học toán học và các môn khao học tự nhiên tại đại học Bonn.

– 1859, ngài tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và đã được cấp bằng chứng nhận làm giáo sư trung học.

– Sau đó ngài trở lại Muenster để hoàn tất chương trình thần học.

Linh mục và giáo viên trung học ở Bocholt

– 15/8/1861, khi 24 tuổi, ngài đã được thụ phong linh mục.

– 10/1861, ngài dạy học tại trường trung học Bocholt.

Từng bước tiệm tiến, Chúa đã dẫn dắt ngài đến chỗ thành lập hội dòng Ngôi Lời với sứ vụ truyền giáo.

1866, thành viên của Hội Tông đồ Cầu nguyện. Thời kỳ cổ vũ mạnh mẽ, ra đi và xuất bản cho Hội Tông đồ ở những vùng nói tiếng Đức tại Âu châu.

1873 -1875, tuyên úy Dòng Ursula tại Kempen, Đức.

1874, xuất bản tạp chí Truyền giáo: “Sứ giả nhỏ của Thánh Tâm”.

 8/9/1875, khai sinh Cơ sở Truyền giáo St. Micheal ở Steyl, Giáo phận Roermond, Hà Lan.

 – 27/01/1876, mở Xưởng in Truyền giáo ở Steyl.

 – 1878, xuất bản Nguyệt san “Die heilige Stadt Gottes” .

 – 1878, nhận các ứng sinh Tu huynh đầu tiên vào thỉnh viện.

  – 2/3/1878, các nhà truyền giáo đầu tiên được gởi tới Trung Hoa: cha Joseph Freinademetz và cha John B Anzer.

  - 1884 – 1886, mở Tổng Tu Nghị đầu tiên và thành lập Dòng Ngôi Lời. Cha Arnold Janssen được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền suốt đời.

 – 8/12/1889, thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Truyền Giáo.

 – 8/12/1896, thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm.

  – 15/1/1909, qua đời tại Steyl.

  – 19/10/1975, được Đức Thánh Cha Phaolô VI phong chân phước với cha Joseph Freinademetz.

  – 5/10/2003, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong hiển thánh cùng với cha Joseph Freinademetz.

       “Không phải tôi mà chính Chúa” A.J

LỊCH SỬ DÒNG NGÔI LỜI

- Dòng Ngôi Lời viết tắt là SVD, ba mẫu tự đầu của ba chữ La Tinh: Societas Verbi Divini.

- Dòng Ngôi Lời được thành lập vào năm 1875 tại Hà Lan, do cha thánh Arnold Janssen, một linh mục triều người Đức sáng lập.

- Dòng Ngôi Lời là một Dòng quốc tế, và là Dòng Nam Truyền Giáo lớn nhất hiện nay trong Giáo Hội.

- Tính đến nay, Dòng Ngôi Lời có trên 6.100 thành viên, gồm các linh mục và tu huynh, đang hoạt động trên 70 quốc gia.

- Cha Thánh Arnold cũng thành lập thêm hai Dòng nữ:

  1. Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS) vào năm 1889.
  2. Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Chiêm Niệm (SSpSAP) vào năm 1896

Ba Hội Dòng trên hợp thành đại gia đình Ngôi Lời. Hỗ trợ cho nhau bằng lời Kinh nguyện và hoạt động, trên con đường bước theo Đức Giêsu Kitô trong sứ vụ truyền giáo.

Image
Image
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)