102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org

Linh Đạo Dòng Ngôi Lời

Hits: 73

LINH ĐẠO DÒNG NGÔI LỜI

 

Cốt lõi của Linh Đạo Ngôi Lời được tập trung vào 3  chiều kích chính: Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Lời, và Chúa Thánh Thần.

1. Ba Ngôi

Ba ngôi Thiên Chúa là cội nguồn, là gương mẫu và là sự hoàn thiện của mọi cộng đoàn nhân loại. Nhờ phép rửa,  chúng ta được mời gọi đến chia sẻ sự sống thần linh trở nên phần tử của dân Thiên Chúa và môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. nhờ các lời khấn của chúng ta, chúng ta gia nhập vào một cộng đoàn được tham gia vào sứ mạng của Chúa con và Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã sai đến trần gian. (HP 301)

Cha thánh Arnold Janssen đã để lại cho hội dòng chúng ta một di sản linh đạo được định hình trong mầu nhiệm Ba Ngôi. Ngài đã nhìn thấy được Ngôi Lời đến từ Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần để chia sẻ điều kiện sống của con người và mở lịch sử của chúng ta tới đích điểm của nó qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong cách này, con cái khắp nơi của Thiên Chúa được quy tụ lại cùng nhau trong Thánh Thần và làm thành dân Thiên Chúa khi họ trở về cùng Chúa Cha.

Phản ảnh đời sống của Ba Ngôi, những thành viên SVD  sống ơn gọi truyền giáo của chúng ta trong bối cảnh của một cộng đoàn và chia sẻ cùng một tầm nhìn và một sứ vụ. Những lời khấn của chúng ta đưa chúng ta tới một đời sống cộng đoàn được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện chung.  Trong sự hiệp thông yêu thương, họ dìm mình trong đời sống của Ba Ngôi. Thiên Chúa là tình yêu, đó là điều được học hỏi và nhấn mạnh trong cộng đoàn. Tích cực chăm sóc và quan tâm tới người khác và lòng hiếu khách quảng đại là những dấu chỉ rõ ràng nhất thể hiện sự hiện diện của Ba Ngôi trong trái tim chúng ta và sự hiện diện của chúng ta trong Nước Trời. Lời cầu nguyện thường xuyên của chúng ta: “nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn chúng con và trong tâm hồn mọi người” phản ảnh sự tận hiến của chúng ta cho Ba Ngôi.

2. Ngôi Lời

Việc truyền thông theo nghĩa sâu xa nhất là sự trao ban chính bản thân trong tình yêu. Vì thế nó phải là một trong các cách đối xử căn bản cần thiết cho chúng ta là những nhà truyền giáo Ngôi Lời. Được Ngôi Lời ban sức mạnh, chúng ta làm việc để xây dựng một  sự hiệp nhất sau cùng nơi mà Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người.(HP 115)

Ngôi Lời đã làm cho nhân loại thấy rõ chương trình được dấu kín của tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên người phàm, thông chuyển tình yêu của Chúa Cha cho chúng ta. Trở thành một kitô hữu có nghĩa là mở lòng ra với Ngôi Lời biểu lộ trong Đức Giêsu Kitô, để chấp nhận và đáp trả lại Ngài. Là những nhà truyền giáo Ngôi Lời, chúng ta mong ước truyền đạt Ngôi Lời cho tất cả mọi người. Chính vì nhận ra ước vọng đó, cha thánh Arnold, đấng sáng lập, đã đặt tên cho dòng là Ngôi Lời. Sứ vụ đối thoại của chúng ta được bắt nguồn từ sự suy tư trầm lắng của từng cá nhân trong sự gặp gỡ với Ngôi Lời Nhập Thể. Sự tiếp xúc với Ngôi Lời diễn ra trong toàn bộ môi trường xung quanh: nơi con người, nơi thiên nhiên, nơi những sự kiện, nơi những nền văn hoá và nơi những tôn giáo khác. Chúng ta gặp Ngôi Lời một cách đặc biệt trong Kinh Thánh, trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, và trong cầu nguyện và nguyện gẫm. Hiệp nhất nên một cộng đoàn quanh Ngôi Lời của Thiên Chúa, và chia sẻ chính bản thân chúng ta với người khác, chúng ta được tranh đua và khuyến khích nhau đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và lớn lên trong tình yêu.

3. Chúa Thánh Thần

Chúng ta phải tổ chức cuộc sống của chúng ta như thế` nào cho phù hợp với đức tin, bằng cách luôn lắng nghe tiếng CTT, đấng nói với chúng ta trong Kinh Thánh, trong đời sống cộng đoàn và trong Giáo Hội, cũng như trong các biến cố thời đại của chúng ta. Lời đáp trả của chúng ta phải được thực hiện trong lời cầu nguyện và hành động.(HP 508)

Ngay từ thời đấng sáng lập, CTT đã giữ một vai trò quan trọng trong linh đạo của dòng Ngôi Lời. Vào ngày lễ ngũ tuần, CTT được sai đến , Tin Mừng bắt đầu lan tràn trên khắp thế giới, liên kết con người của mọi ngôn ngữ và quốc gia trong một gia đình và ngôn ngữ của niềm tin. Để sự hiệp nhất này trở nên hiện thực, những thành viên Ngôi Lời thánh hiến chính bản thân họ cho CTT, đấng dẫn đưa họ đến những nơi hiếu vắng niềm tin và đến với những người sống bên lề xã hội.

CTT mở lòng chúng ta để lắng nghe LờiChúa, đặc biệt trong những nền văn hoá và dân tộc mà chúng ta đang phục vụ. Với những thành viên Ngôi Lời, việc mở lòng ra với CTT không chỉ đòi hỏi thái độ chú tâm cầu nguyện đối với những dấu chỉ thời đại, mà còn phải sẵn lòng để CTT dẫn dắt đến những nơi mà Ngài muốn. Chúng ta phải sẵn sàng rời bỏ những gì quen thuộc để tìm kiếm sự diện diện của Thiên Chúa ở những vùng đang thiếu vắng niềm tin. Để sống ở những vùng này, chúng ta cần một sự luôn luôn sẵn sàng và sự mở lòng ra với CTT. Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta trong việc mở lòng ra với CTT, trong sự sẵn sàng và can đảm.

Tóm lại:

Linh đạo Ngôi Lời được bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Linh đạo này tự nó đã phản ảnh được chiều kích truyền giáo. Trong những cộng đoàn truyền giáo của chúng ta, những thành viên SVD là trung gian và sống với Chúa Ba Ngôi, Đấng luôn luôn yêu thương dân của người. Do đó chúng ta chia sẻ, làm chứng và tạo nên một sự hiệp nhất yêu thương với tất cả nhân loại. Chính nhờ thế, một cách tin tưởng, chúng ta tiếp tục hành trình với Thiên Chúa Ba Ngôi và cùng với Đấng Sáng Lập, chúng ta cầu nguyện: “nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời và Thánh Thần hồng ân xua tan bóng đêm tội lỗi và đêm tối của sự bất tin. Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu cư ngụ trong lòng của tất cả mọi người”.

 

Rate this article 0 Vote
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)