102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org

Sứ Vụ Dòng Ngôi Lời

Hits: 109

Là một cộng đoàn truyền giáo, và là những người bước theo Ngôi Lời, những thành viên SVD được mời gọi một cách đặc biệt để chia sẻ sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Ơn gọi truyền giáo của chúng ta cũng là một ơn gọi để xây dựng cho chính chúng ta, những người trong cùng một cộng đoàn, chứng` tá cho triều đại của Thiên Chúa. vì thế chúng ta tập trung vào 3 thực tại sau:

1. Dòng Ngôi Lời làm chứng cho triều đại Thiên Chúa: tính phổ quát và mở rộng

ngay từ thời Đấng sáng lập, những thành viên SVD luôn luôn được kêu gọi để chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu, “loan báo tình yêu của nước trời’”. Chúng ta được mời gọi để “vượt qua ” và để đưa Tin Mừng hội nhập vào các nền văn hoá khác, cũng như trong tính chất quốc tế của mình, chúng ta phải làm chứng cho triều đại Nước Thiên Chúa, một triều đại bao gồm tất cả và đón nhận sự đa dạng. Trung thành với căn tính của mình, những thành viên SVD làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, đặc biệt ở những nơi mà sự bao quát của tình yêu đó chưa được nhận biết, và những nơi mà sự cởi mở đối với sự phong phú của các dân tộc chưa được đề cao.

2. Nguyên tắc truyền giáo căn bản của chúng ta:

Bốn chiều kích đối thoại ngôn sứ

Ngày nay, mặc dù có nhiều cách khác nhau để diễn tả cách cụ thể về ơn gọi truyền giáo, những nhà truyền giáo Ngôi Lời tin rằng sự hiểu tốt nhất và sâu sắc nhất của ơn gọi này được bộc lộ trong cụm từ “đối thoại” hay cụ thể hơn “đối thoại ngôn sứ”. Để thực hiện sứ vụ này, chúng ta nhận ra được 4 phạm vi mà chúng ta được mời gọi để đáp trả:

– Đối thoại với những người không tôn giáo

– Đối thoại với những người nghèo và những người bị xã hội gạt bỏ

– Đối thoại với những người khác văn hoá

– Đối thoại với những người khác niềm tin tôn giáo, khác ý thức hệ

3. Những chiều kích đặc trưng của sự đáp trả của truyền giáo Ngôi Lời

Trong nỗ lực để hiểu rõ hơn về chính mình, chúng ta đã nhận ra được một vài chiều kích đặc trưng trong cuộc sống truyền giáo và phục vụ của chúng ta. Đó là: Tông Đồ Thánh kinh, Linh Hoạt Truyền Giáo, Công Lý và Hoà Bình và bảo vệ môi trường và Truyền Thông Xã Hội. Những chiều kích đặc trưng này mời gọi chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn về Ngôi Lời trong nhiều cách khác nhau. Chúng ta sống gắn bó mật thiết với Lời Chúa. chúng ta rao giảng Ngôi Lời Hoạt Động, Đấng kêu gọi mọi người cùng chia sẻ một sứ vụ. Chúng ta tận hiến chính bản thân mình cho Ngôi Lời Ngôn Sứ, Đấng công bố hoà bình, công lý và sự biến đổi cho tất cả mọi thụ tạo. Chúng ta chia sẻ Ngôi Lời Truyền Thông, Đấng chỉ tìm kiếm sự trao tặng một tình yêu tự hiến. Những chiều kích đặc trưng trên là dấu chứng của tất cả mọi thành viên SVD.

Rate this article 0 Vote
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)