102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 info@dongngoiloi.org
Sứ Mệnh của Đại Chủng Viện Ngôi Lời
Kính chào quý vị ân nhân của Dòng Ngôi Lời, những người đã trợ giúp nhà dòng trong sứ mệnh truyền giáo rao giảng Lời Chúa và phục vụ người nghèo khó, cần được nâng đỡ trên thế giới.

Đại Chủng Viện Ngôi Lời là một chủng viện đại học Công Giáo theo truyền thống của Dòng Ngôi Lời chuyên giáo dục và đào tạo các học viên nam nữ trở thành những linh mục, tu huynh, nữ tu, và giáo dân phục vụ cho sứ mệnh thừa sai rao giảng Tin Mừng.  Vì mục đích này, sự giáo dục tại Chủng Viện Ngôi Lời chú trọng đến sự kết hợp giữa tu đức, khoa học nhân văn, ngôn ngữ, và việc chuẩn bị cho sứ mệnh thừa sai rao giảng trong một môi trường tôn trọng sự phong phú nơi các nên văn hóa của nhân loại.  Sự kết hợp về tâm linh, học thuật, kinh nghiệm chuẩn bị nhằm phục vụ cho các nhu cầu học hỏi của các học viên, khích lệ sự phát triển bản thân thành những con người có trách nhiệm toàn diện, đồng thời nuôi dưỡng một tinh thần dấn thân suốt đời phục vụ Chúa và tha nhân.

Lm. Dominico Phạm Duy Linh, SVD
Văn phòng Phát Triển ĐCV Ngôi Lời
XIN LỄ MISA - ĐĂNG KÝ BẢO TRỢ ĐẠI CHỦNG VIỆN

Tình yêu thương và lòng hảo tâm của quý vị đã trợ giúp Dòng Ngôi Lời cách này cách khác trong công cuộc đào tạo các nhà thừa sai tại Đại Chủng Viện Dòng Ngôi Lời. Và các hoạt động truyền giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Xin Lễ Misa
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353

Email

info@dongngoiloi.org

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)