102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 lpham@dwci.edu
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CỘNG TÁC VỚI DÒNG NGÔI LỜI?

“Cuộc sống của Đức Kitô là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Đức Kitô là sứ vụ của chúng ta.”

Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353 (Ext.243)
866-989-9888

Email

lpham@dwci.edu

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)