102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045 +1-866-989-9888 lpham@dwci.edu
Văn Phòng Phát Triển Đại Chủng Viện Ngôi Lời

Cám ơn quý vị đã ghé thăm trang mạng Việt ngữ của Dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ, Tỉnh dòng Chicago.
Nếu quý vị muốn góp ý về trang mạng này, xin liên lạc với chúng tôi theo thông tin:

Lm. Dominico Phạm Duy Linh, SVD - Đại Chủng Viện Ngôi Lời.
Địa chỉ: 102 Jacoby DR SW, Epworth, IA 52045
Email: lpham@dwci.edu

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045
TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)
TEL: 1-800-553-3321 (English) 
Email: lpham@dwci.edu
Image
Nơi đào tạo các nhà thừa sai tương lai

Địa Chỉ:

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, IA 52045

Phone

563-876-3353 (Ext.243)
866-989-9888

Email

lpham@dwci.edu

Link Cần Thiết

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Subscribe to our newsletter

Liên kết Website

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

MAKE A DONATE

Image

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN

TEL: 1-866-989-9888 (Việt Ngữ)                                      

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

 1-800-553-3321 (English)