Lịch sử dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ

Lịch sử  Dòng Ngôi Lời Hoa-Kỳ

Tại ngôi làng nhỏ Steyl, Hòa Lan, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD) đã được sáng lập do Cha Thánh Arnold Janssen vào ngày 08/09/1875 và trở nên một trong những dòng thừa sai lớn và phát triển nhanh của Giáo Hội với tên gọi Societas Verbi Divini (Latinh), hay còn biết đến như the Society of the Divine Word. Hiện nay đang có hơn 6000 thành viên phục vụ tại 76 quốc gia trên thế giới.

  Cha Thánh Arnold Janssen sai Tu huynh Wendelin Meyer, SVD đến Hoa Kỳ và ngài đã đến thành phố Hoboken, New Jersey vào năm 1895. Trong vòng một năm, nhiều vị thừa sai Ngôi Lời được sai đến Mỹ, và cuối cùng họ chọn một địa điểm cách Chicago 35 dặm để xây dựng nhà dòng, nơi hiện nay gọi là Techny trong tiểu bang Illinois, và Tỉnh dòng Chicago (USC) được thành lập năm 1897. 

 

 

 Năm 1909, được khích lệ bởi nỗ lực tuyển sinh thành công, nhà dòng mở Chủng Viện Thừa Sai Đức Maria (St. Mary’s Mission Seminary) tại Techny là chủng viện đầu tiên tại Hoa Kỳ chủ yếu dành cho việc huấn luyện các nhà thừa sai cho các công cuộc truyền giáo ở ngoại quốc.