Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại Hoa Kỳ

 Đại Chủng Viện Ngôi Lời hiện có hơn 100 sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các sinh viên đã có những chặng đường theo đuổi ơn gọi khác nhau, thuộc các dòng tu hoặc giáo phận khác nhau.  Điều đó nói lên tính đa dạng trong nét văn hóa, dân tộc, và ngôn ngữ của các sinh viên đang theo học tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời. Họ đến từ Việt Nam, Nam Hàn, Nam Dương, Phi-Luật-Tân, Trung Hoa, Miến Điện, Ba Lan, Ba Tây, Á Căn Đình, Colombia, Chi Lê, Hai-ti, , Angola, Cameroon, Kenya, Rwanda, Togo, Uganda, và Mỹ.  Các sinh viên gồm có cả linh mục, sư huynh, các sơ, các thày, và giáo dân.

 Trước đây, Đại Chủng Viện Ngôi Lời chuyên đào tạo các nam tu sĩ để trở thành những nhà thừa sai trong ơn gọi linh mục hoặc tu huynh.  Từ năm 2007, Đại Chủng Viện mở rộng chương trình đào tạo cho các nữ tu và một số giáo dân muốn theo học các chương trình của trường gồm Triết Học, Thần Học, Giao Thoa Văn Hóa, và Các Môn Học Liên Ngành.

Ngoài các sinh viên theo học các phân khoa cấp phát bằng cử nhân bốn năm, một số đông các sinh viên quốc tế đang theo học các lớp Anh Văn ESL tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời để sau đó tiếp tục theo học bậc cao học tại các học viện khác, nơi có các chương trình đào tạo sau đại học.